Програмата RoboBraille официално стартира в Румъния

Extensive press coverage at Romania RoboBraille launch event in Cluj-Napoca

На 2 април 2014 г. Средното училище за деца с увредено зрение в Клуж Напока се превърна в сцена за обявяване на официалния старт на програмата RoboBraille в Румъния. В присъствието на представители на местната власт и с подкрепата на Министерството на образованието бе даден старт на програмата с презентации на Училището за деца с увредено зрение в Клуж, на университета Babeș-Bolyai University и на датския национален център за рехабилитация на незрящи Synscenter Refsnæs. Събитието бе широко отразено от националните и регионални медии.

Програмата RoboBraille е вече достъпна на румънски език за учащите и всички, които имат нужда от подобен асистиращ софтуер, който дава възможност за конвертиране на образователни материали и други текстове в алтернативни формати, като Брайл, аудио и електронни книги. В Румъния услугата е безплатна за ползване с некомерсиална цел.

Официалният старт на програмата бе предшестван от адаптирането й на румънски по отношение конвертирането на текст в реч и текст в Брайл. Все още има някои детайли, които изискват доработване, но в по-голямата си част софтуерът е въведен в експлоатация. Предстои подготвянето и на дигитална библиотека от обучителни материали, която ще бъде попълвана и ръководена съвместно от училищата за деца с увредено зрение в Румъния.

RoboBraille в Румъния е част от тригодишен тристранен проект, целящ разработване и прилагане на софтуера в България, Унгария и Румъния. Към момента услугата е достъпна на повече от 15 езика. Проектът се финансира от Фондация VELUX – Дания.