RoboBraille с награда за обучителна технология

Badge: Best ICT for Learning micro practice

Консорциумът VISIR (виж www.visir-network.eu) посочи програмата RoboBraille сред 20-те най-добри иновативни разработки в областта на обучението в Европа! Подборът бе направен от представители на седем европейски мрежи, работещи в областта на иновациите в образованието. Сред критериите бяха: креативност, влияние, потенциал за широко приложение и др.

"Безкрайно сме доволни от признанието, което RoboBraille получи като водеща иновативна услуга, която подпомага достъпа до образователни материали. Способността RoboBraille да конвертира образователни материали в различни алтернативни формати, такива като аудио книги, електронни книги, дигитален Брайл и т.н. помага както на учащите със специални образователни потребности, така и на всички учащи да бъдат по-ефективни в своето учене", каза Ларс Кристенсен, администратор и съавтор на услугата.