Стартира базиран на RoboBraille международен проект в рамките на програма „Леонардо да Винчи“

Picture of partners meeting at Sensus' offices

На 29 и 30 октомври 2013 г. партньори от Австрия, България, Дания, Ирлания, Полша, Румъния и Унгария се срещнаха в гр.Хилерод, Дания на първа работна среща по проект SMART RoboBraille, целящ създаването на обучителен курс за учители, родители и специалисти за създаване на обучителни материали в алтернативни формати с помощта на програмата RoboBraille. Независимо от лошите атмосферни условия – най-силната и опустошителна буря за последните десетилетия в Дания – и затрудненото придвижване на партньорите до Хилерод, двудневната среща беше много ползотворна.

Целта на проекта е да проучи и разработи нови по-ефективни методи за подготовка и производство на обучителни материали в алтернативни формати (например аудио книги; електронни книги, дигитален Брайл и др.), с помощта на програмата RoboBraille и на други софтуерни продукти; както и да предложи обучение на учители, родители и специалисти, подкрепящи хора със зрителни увреждания и затруднения в четенето, как да използват тези програми. RoboBraille е безплатна онлайн услуга, способна да преобразува автоматично текстови документи в различни алтернативни формати.

В хода на проекта партньорите ще си сътрудничат в събирането и подбора на информация, необходима за създаването на пълен обучителен курс, състоящ се от теоретични материали, практически задачи и набор от проверени методи и технологични средства. Обучителният курс ще може да се прилага в различните европейски страни и ще повиши качеството на образованието за учащите със зрителни увреждания и затруднения в четенето, като им предоставя подходящи средства и методи за подготовка на образователните материали в алтернативни формати по един ефективен, бърз и лесен за ползване начин.

Двегодишният проект се финансира от Европейската Комисия в рамките на програмата „Учене през целия живот“, подпрограма „Леонардо да Винчи“. Координатор на проекта е Synscenter Refsnæs – Дания в сътрудничество с датската софтуерна компания Sensus.