Започна разработването на гренландски синтетичен глас

Днес Synscenter Refsnæs обяви, че е подписал договор с Mikroværkstedet A/S за разработването на грендландски синтетичен глас. Бе проведен публичен конкурс за разработване на висококачествен грендландски TTS-глас, съвместим с Microsoft Windows, Apple OSX, Apple IOS и Google Android устройства. Новият гренландски синтетичен глас се очаква да е готов за тестване от крайните потребители в рамките на следващите 12 месеца.
 
Разработването му е част от тригодишен проект, който включва още адаптирането и въвеждането в действие на RoboBraille и дигиталната библиотека Biblus в Гренландия; разработване на курсове за обучение на учители по използването на алтернативни медии и технологии за ученици със специални образователни потребности, както и съдействие за формиране на набор от софтуерни продукти на грендландски. Проектът се изпълнява в сътрудничество с правителството на Гренландия и местни партньори в Гренландия, и се финансира от Фондации VELUX.

За повече информация за проекта, моля свържете се с Lars Ballieu Christensen (lbc@robobraille.org, телефон: +45 40 32 68 23).