Видео

RoboBraille в образованието – случай от практиката – Кипър, 2013 г.

RoboBraille документален филм – В подкрепа на приобщаващото образование (2012)

Филмът илюстрира по какъв начин RoboBraille подкрепя хората със специални потребности в приобщаването им в масовото образование. Филмът е заснет във връзка с годишното връчване на наградите WISE 2012 в Доха, Катар, където RoboBraille спечели наградата WISE за принос към приобщаващото образование.

Представяне на RoboBraille (2009)

Видео, заснето от Европейската Комисия за RoboBraille – спечелила наградата за електронно включващо образование.

Материал на EuroNews по повод на наградената програма RoboBraille (2012)

RoboBraille е сред шестте носители на наградата WISE за 2012 година. Около 5:30 минути от телевизионната програма са посветени на RoboBraille.

RoboBraille е безплатна базирана на електронната поща услуга в помощ на хора с увредено зрение и с дислексия (2010)

RoboBraille е удостоената с наградата BETT за 2012 г. за най-добро решение в образованието на хора със специални потребности.