RoboBraille projekty

RoboBraille v České republice a na Slovensku (2016-2019)

Implementace služby RoboBraille v České republice a na Slovensku. Projekt je realizován ve spolupráci se sítí partnerských organizací v České republice a na Slovensku a s podporou vlád obou zemí. Dlouhodobé cíle projektu jsou tyto:

Krátkodobými cíli projektu je lokalizovat RoboBraille v Česku a na Slovensku, vytvořit jednu či více digitálních knihoven vzdělávacích materiálů v alternativních formátech, šířit informace o službě RoboBraille mezi profesionály i koncovými uživateli a uvolnit bezplatné elektronické výukové kurzy v oblasti převodu médií do alternativních formátů.

Dlouhodobější důsledky projektu mají přispět k těmto cílům:

  1. Více zrakově postižených dětí je přijímáno do běžných škol, kde získávají kvalitní vzdělání.
  2. Více zrakově postižených dětí a dospívajících získá další vzdělání. Podíl zrakově postižených studentů na vysokých školách by měl přinejmenším připomínat  podíl obecné populace na univerzitách a vysokých školách.
  3. Žáci s dyslexií jsou vzděláváni za pomoci dostupného materiálu vytvořeného službou RoboBraille a adekvátními výukovými postupy.

Projekt je podpořen granem Nadace VELUX.