Úvod do RoboBraillu

RoboBraille je e-mailově a webově založená služba pro automatický převod dokumentů do různých ekvivalentních formátů pro osoby se zhoršenou schopností čtení a zrakově postižené.

RoboBraille je přístupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu samoobslužně a bezplatně pro nekomerční uživatele, kteří nejsou přidruženi k institucionálním prostředkům povinným poskytovat podporu (akademické instituce, organizace, sdružení apod.) Uživatelé se nemusí registrovat, aby mohli službu používat. Cílem je podporovat soběstačnost lidí se zvláštními potřebami společensky napříč vzdělávacím systémem a trhem práce. Další výhodou je, že RoboBraille pomáhá chránit soukromí těch, kteří pořebují materiál v alternativních formátech.

Pro institucionální využití (včetně akademických institucí, organizací, sdružení apod.) je webové rozhraní RoboBraille k dispozici v přizpůsobených verzích pro akademické instituce a jiné organizace, které si přeji jej implementovat do svých webových stránek jako ubytování. Konverzní schopnosti RoboBraille mohou být také integrovány do knihovních systémů a systémů pro řízení výuky, které podporují uživatele se zvláštními potřebami.
Institucionální využití zpoplatněno předplatným. Kontaktujte prosím Sensus na contact@sensus.dk nebo  +45 48 22 10 03 pro získání smlouvy o poskytování služeb RoboBraille pro akademické a/nebo institucionální účely.

RoboBraille původně vytvořilo Syscenter Refsnæs (Národní centrum pro zrakově postižené děti a mládež v Dánsku) a Sensus ApS. Dnes je služba vyvíjena a provozována společností neziskových organizací Sensus a RoboBraille Outreach.

Od svého spuštění v roce 2004 byl RoboBraille několikrát mezinárodně oceněn, včetně ceny pro začlenění do vzdělávání WISE 2012, ocenění BETT 2010 za nejlepší potřebné speciální vzdělávací potřeby a ceny elektronické inkluze Evropské komise pro elektronickou přístupnost za rok 2018.

RoboBraille je součástí iniciativy Raising the Floor pro zlepšení dostupnosti a dalšího začleňování. RoboBraille je také přítelem konsorcia DAISY, které implementuje řadu částí DAISY Pipeline do RoboBraillu. RoboBraille děkuje konsorciu DAISY za poskytnutí přístupu k jeho projektům s otevřeným zdrojovým kódem. RoboBraille děkuje také Microsoftu za poskytnutí licencí Microsoft Office pro jeho službu.

RoboBraille nabízí čtyři odlišné kategorie služeb:

Braille služby

Přepis dokumentů do a ze stažených či rozvinutých Braillových písem v souladu s Braillovým řádem pro bulharštinu, češtinu, dánštinu, britskou i americkou angličtinu, francouzštinu, němčinu, řečtinu, maďarštinu, islandštinu, italštinu, norštinu, portugalštinu, rumunštinu,  slovenštinu, slovinštinu a španělštinu. Dokumenty mohou být navíc formátovány, automaticky opatřeny čísly stránek a dodány jako soubory připravené k vylisování v různých digitálních Braillských formátech..

Audio služby

Převedení na prosté mp3 soubory a DAISY mluvené knihy včetně DAISY učebnic mluvené matematiky. Vlastnosti audio převodu v současné době zahrnují vysoce kvalitní hlasy v arabštině, arabštině/angličtině dvojjazyčné, bulharštině, britské a americké angličtině, češtině, čínštině (kantonské, mandarinské, tchajwanské), dánštině, holandštině, němčině, grónštině, francouzštině, finštině, maďarštině, italštině, japonštině, korejštině, litevštině, norštině, polštině, portugalštině, rumunštině, slovenštině, slovinštině, španělštině (kastilské a latinskoamerické), švédštině a welštině.

Služby e-knih

Doumenty mohou  být převedeny na elektronické knihy EPUB i Mobi Pocket (Amazon Kindle). Formát EPUB může být také převeden na Mobi Pocket a obráceně. Pro přizpůsobení uživatelům se sníženou schopností vidění může být výchozí čára těla textu v e-knize zvýšena, aby bylo dosaženo lepšího škálování texu v běžných čtečkách elektronických knih. RoboBraille umí také převést dokumenty do formátu elektronických knih EPUB3 s přesahy médií.

Služby pro usnadnění přístupu

Jinak nepřístupné dokumenty jako obrazové soubory GIF, TIFF, JPG, PNG, BMP, PCX, DCX, J2K, JP2, JPX, DJV, PDF pouze s obrázky a všechny jiné typy PDF mohou být převedeny do přístupnějších formátů jako označené PDF, DOC, DOCX, Word XML, XLS, XLSX, CSV, TXT, RTF a HTML. Služba dále podporujepřevod dokumentů Microsoft Office do označených PDF a prezentací Microsoft PowerPoint do formátu RTF a webových projektů.