Den syntetiske grønlandske stemme Martha er klar

Nivi Olsen, Grønlands minister for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, stod for den officielle del af offentliggørelsen af den syntetiske grønlandske stemme, Martha

Synscenter Refsnæs offentliggjorde i dag den syntetiske grønlandske stemme Martha ved et arrangement i Kulturhuset i Nuuk. Ved hjælp af Martha kan grønlandske synshandicappede, ordblinde og læsesvage få hjælp til læse tekster på grønlandsk. Stemmen forventes at få stor betydning for den specialpædagogiske indsats i det grønlandske uddannelsessystem, ligesom den vil have stor betydning for synshandicappede, ordblinde og læsesvage borgere generelt. Udviklingen af Martha er en del af et treårigt projekt, som også omfatter specialpædagogisk kompetenceudvikling blandt grønlandske lærere og pædagoger, og lokalisering af en række danske inklusionsteknologier. Projektet gennemføres i perioden 2013-2015 med støtte fra VELUX Fondene og er en gave til det grønlandske folk.

Manglen på en syntetisk grønlandsk stemme har hidtil stillet sig i vejen for at udnytte informationsteknologi som hjælpemiddel blandt syns- og læsehandicappede i Grønland. Med stemmen Martha, bliver det med et muligt at konvertere skriftlige materialer til lydbøger, ligesom en lang række hjælpemidler bliver tilgængelige på grønlandsk. Det drejer sig både om oplæsningsfunktioner i almindelige programmer som fx Microsoft Word og Apple’s Safari-browser, og om specialiserede hjælpemidler som skærmlæsere, forstørrelsesprogrammer og ordblindeværktøjer.

Martha kan hentes gratis fra hjemmesiden www.atuffat.gl. Herfra kan borgere i Grønland også hente en gratis dansk stemme. Den grønlandske stemme er resultatet af flere års udvikling. Det er den danske virksomhed MV-Nordic A/S, som har udviklet Martha for Synscenter Refsnæs i samarbejde med lingvister og lokale grønlandske sprogfolk. En evaluering af stemmen i Grønland i december 2014 viste, at Martha både lyder meget naturlig og er let at forstå.  Efter projektets afslutning overgår ansvaret for vedligeholdelsen af stemmen til Det grønlandske Sprogsekretariat.

Foruden udviklingen af Martha, har Synscenter Refsnæs bl.a. også lokaliseret sin prisvindende konverteringstjeneste RoboBraille til grønlandsk. RoboBraille gør det muligt at konvertere undervisningsmaterialer og anden tekst til alternative formater i fx punktskrift, lydbøger og ebøger. Tjenesten kan også anvende til at konvertere ellers utilgængelige eller vanskelige dokumenter til formater, som er lettere at anvende for syns- og læsehandicappede. RoboBraille er gratis og kan prøves på www.robobraille.org.

Synscenter Refsnæs er det nationale kompetencecenter for blinde og svagsynede børn i Danmark. Synscenter Refsnæs har en mangeårig tradition for at bistå selvstyret med kompetencer indenfor det synsfaglige område.