Ny dansk stemme i RoboBraille

Nuuk town hall flying the Danish and Greenlandic flags

De to nuværende danske stemmer i RoboBraille - Sara fra Dictus og Carsten fra MV-Nordic (tidligere Mikroværkstedet) - har fået følgeskab af Anne. Anne er en højkvalitetsstemme, som er udviklet af MV-Nordic med særlig henblik på anvendelse indenfor uddannelsesområdet. Anne er standardstemmen for danske mp3-konverteringer via tale@robobraille.org, ligesom man kan vælge stemmen på websiden. De to hidtidige stemmer fortsætter med at være tilgængelige i RoboBraille. Carsten vil fortsat svare på mails, som sendes til tydeligtale@robobraille.org eller til den nye konto carsten@robobraille.org. Tilsvarende vil Sara svare på mails til kontoen sara@robobraille.org. Sara fortsætter også indtil videre som stemmen i danske DAISY-produktioner fra RoboBraille. Både Carsten Sara kan også vælges direkte fra websiden.

Over de kommende måneder overvåger RoboBraille-teamet stabiliteten af den nye stemme og dens muligheder for at sameksistere med de øvrige danske stemmer. Afhængig af dette, samt af feedback fra brugerne, er det planlagt at Anne også bliver stemmen i danske DAISY-produktioner.

Brugere er velkomne til at sende feedback til feedback@robobraille.org

Den nye danske stemme er anskaffet som del af projektet Udvikling af syntetisk grønlandsk stemme/RoboBraille i Grønland. Projektet er finansieret af VELUX Fondene.