RoboBraille Projekter

RoboBraille Teamet iværksætter og deltager i mange danske og internationale projekter med henblik på at udvikle tjenesten med nye sprog og funktioner for at understøtte RoboBraille tjenstens formål: at levere tilgængelige dokumenter i alternative formater til alle, der måtte have brug for det. 

Nedenstående liste sammenfatter de seneste projekter:

RoboBraille SMART alternativ medieproduktion (2013-2015)

Formålet med projektet er at udforske nye, smartere måder at forberede og producer undervisningsmaterialer i alternative formater, f.eks. digital punktskrift, lydbøger, e-bøger og øvrige tilgængelige dokumenter. For at opnå dette anvendes RoboBraille tjenesten, suppleret med anden relevant software og free-ware. Projektet tjener også til at uddanne lærere, forældre og materiale producenter, der understøtter mennesker med syns- og læsehandicaps, i at bruge disse værktøjer og metoder. RoboBraille er en pris-vindende, gratis tjeneste, der automatisk konverterer tekst til alternative formater.

Partnere fra forskellige institutioner, skoler og universiteter i Europa samarbejder i projektet om at indsamle viden, og på den baggrund beskrive, et komplet kursus i hvordan man forbereder og producerer uddannelsesmaterialer i alternative formater. Deltagende lande er: Danmark, Irland, Ungarn, Polen, Rumænien og Østrig.

Kurset vil være klart til at implementere i alle relevante sammenhænge og på tværs af uddannelses niveauer. Det vil bidrage til at øge kvaliteten i uddannelsen af mennesker med syns-og læsehandicaps ved at tilbyde de nyeste og mest effektive metoder og værktøj, til at forberede og producer uddannelsesmaterialer i alternative formater på en nem og smart måde.

Projektet er et EU-LLL- Leonardo da Vinci partner projekt.

Udvikling af en syntetisk grønlandsk stemme/RoboBraille i Grønland (2013-2015)

Udviklingen af en syntetisk grønlandsk stemme er en del af et større projekt, der udføres af Synscenter Refsnæs i samarbejde med væsentlige grønlandske partnere. Projektet støttes af det grønlandske selvstyre og kommunesammenslutningen, og består af 3 dele:

  1. Udviklingen af en syntetisk grønlandsk stemme, der gratis kan bruges af alle med behov herfor. Talesyntesen vil være direkte tilgængelig og vil kunne bruges til en række handicapkompenserende IT hjælpemidler.
  2. Etablering af en grønlandsk ”It rygsæk”, i stil med den danske samling af IT hjælpemidler, der stilles til rådighed for syns-og læsehandicappede i Danmark.
  3. Implementering af RoboBraille tjenesten i Grønland. RoboBraille er en pris-vindende, gratis tjeneste, der automatisk konverterer tekst til alternative formater som f.eks. punktskrift, MP3 filer, Talende DAISY bøger og e-bøger.

Projektet er støttet af Velux Fondene.

RoboBraille Centraleuropa (2012-2015)

Projektet omfatter implementeringen af RoboBraille tjenesten I Bulgarien Ungarn og Rumænien. RoboBraille bliver gennemført i samarbejde med et netværk af partnerorganisationer i de tre lande og med anbefaling fra landenes regeringer. Projektet har 3 hovedformål:

  1. Understøtte inklusion af blinde og svagsynede elever i folkeskolen ved at sikre nem adgang til undervisningsmaterialer i alternative formater.
  2. Forbedre kvaliteten i uddannelsen af blinde og svagsynede studerende ved videregående uddannelser ved at sikre nem adgang til undervisnings materialer i alternative formater og således gøre det lettere for synshandicappede at tage en videregående uddannelse.
  3. Understøtte udviklingen af pædagogisk og didaktisk praksis for undervisning af ordblinde ved (1) sikre nem og direkte adgang til undervisningsmaterialer I alternative formater; (2) ved at udvikle et good practice katalog for undervisning af ordblinde.

Projektet er støttet af Velux Fondene.

RoboBraille for svagsynede (2012-2014)

Projektets formål er at undersøge hvordan tablet computere kan anvendes til at understøtte svagsynede. Projektet omfatter tre dele med selvstændige udviklingsaktiviteter:

  1. Udvikling af en ebogslæser, der specielt understøtter svagsynedes behov for forstørrelse, kontraster og farver.
  2. Udvikling af løsning, der kan præsentere indholdet fra klasseværelsets digitale tavler på tablets.
  3. Udvikle en app-om-apps for synshandicappede, der indeholder informationer, bedømmelser og eksempler på anvendelse af programmer, der er særligt anvendelige for mennesker med syns-og læsehandicaps.

Projektet er støttet af Trygfonden. 

RoboBraille i undervisningsforløb (2011-2013)

Projektets overordnede mål er at undersøge, sammenligne og udvikle anvendelsen af RoboBraille tjenesten, som et læringsværktøj for lærere, pædagoger og synsprofessionelle, der arbejder med studerende/elever med syns-og læsehandicaps.

Gennem internationalt samarbejde vil projektpartnerne fra Danmark, Irland, England, Italien, Cypern og Ungarn undersøge og identificere didaktiske fordele, forbundet med at kunne bruge RoboBraille i undervisning af elever/studerende med særlige behov. Lærere og andre synsprofessionelle vil kunne drage betydelige fordele ved at inkludere mere IKT i undervisningen, og derigennem opnå bedre kvalitet i deres undervisningsforløb. Projektpartnerne og deres teams repræsenterer en vifte af eksperter og dækker uddannelses området bredt, med pædagoger, lærere, speciallærere, universitets lektorer, forskere og konsulenter. Disse vil i samarbejde med bruger-organisationer/foreninger, undersøge hvorledes RoboBraille tjenesten kan bruges til at understøtte og forbedre uddannelsesforløb for elever/studerende. For elever/studerende med syns-og læsehandicaps og for deres lærere, er det en betydelig udfordring at få nem adgang til uddannelses materialer i alternative formater. Projektet vil derfor undersøge good pratice på området,  og komme med anbefalinger til at overkomme denne udfordring. Partnerne bidrager hermed også til at understøtte implementeringen af FNs  deklaration om rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelser, der er ratificeret af alle vores medlemslande.

Arbejdet med at opnå projektets mål, vil blive udført gennem en række workshops, der fokuserer på udvikling af ny viden og metode, der direkte kan anvendes I uddannelsessystemet på tværs af landene. Dette vil tjene til (i) at understøtte elever/studerende med syns-og læsehandicaps i folkeskolen; (ii) understøtte elever/studerende med syns-og læsehandicap i samfundet generelt; (iii) at beskrive best practice for hvordan lærere kan udnytte IKT som f. eks. RoboBraille for at opnå bedre kvalitet i uddannelsesforløb.

Resultatet af projektet var et RoboBraille Good Practice Katalog.

Projektet er et EU-LLL- Leonardo da Vinci partner projekt.