Video

Usługa RoboBraille w Edukacji – Historia przypadku Cypryjskiego (2013)

Film dokumentalny RoboBraille - Wspieranie edukacji integracyjnej (2012)

Film dokumentalny, ilustrujący to, jak RoboBraille wspiera osoby ze specjalnymi potrzebami w systemie edukacji powszechnej. Film został wyprodukowany jako część projektu w związku ze spotkaniem WISE 2012 w Doha, Qatar, gdzie RoboBraille zdobył nagrodę WISE za integrację w nauczaniu.

Wprowadzenie do RoboBraille (2009)

Video wyprodukowane przez Komisję Europejską na temat RoboBraille, zwycięzcy nagrody za e-integrację w roku 2008.

Film fabularny wyprodukowany przez EuroNews o wielokrotnie nagradzanej usłudze RoboBraille (2012)

RoboBraille był wśród sześciu zwycięzców nagrody WISE 2012. Część filmu poświęcona projektowi RoboBraille rozpoczyna się w 5 minucie i 30 sekundzie filmu.

RoboBraille - bezpłatna usługa e-mail dla osób z dysfunkcją wzroku i dyslektyków (2010)

RoboBraille był zwycięzcą nagrody 2012 BETT dla najlepszego rozwiązania w dziedzinie edukacji specjalnej