Proiectele RoboBraille

Echipa RoboBraille este continuu implicată în mai multe proiecte naționale și internaționale pentru a îmbunătăți serviciul oferit în ceea ce privește calitatea, funcționalitatea și suportul lingvistic. Obiectivul nostră este de a crea o sursă nelimitată de material accesibil pentru oricine, oriunde. În prezent, următoarele proiecte sunt în derulare:

RoboBraille Alternative media inteligente (2013-2015)

Scopul proiectului este de a explora metode mai ușoare și inteligente, de a pregăti și produce materiale educaționale în formate alternative (de exemplu, format Braille digital, cărți audio, cărți electronice și alte documente accesibile) cu alte instrumente TIC relevante și gratuite, pentru profesori, părinți și profesioniști, în vederea producerii de format media alternativ pentru sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere și dificultăți de citire, pentru a putea folosi astfel de metode și instrumente. RoboBraille este un serviciu gratuit, premiat pentru posibilitatea de a converti automat documente în formate alternative.

Pe parcursul proiectului, parteneri din diferite zone ale Europei vor colabora pentru a colecta informații, în vederea creerii unui curs de instruire complet, care va cuprinde activități de instruire, materialele de curs si o colectie de metodologii si tehnologii testate. Țările participante sunt Danemarca, Irlanda, Ungaria, Polonia, România și Austria.

Cursul de instruire va fi pregătit pentru a fi implementat în toată Europa pe baza unei curricule și în vederea îmbunătățirii calității educației pentru elevii cu deficiențe vizuale și dificultăți de citire, prin furnizarea de instrumente și metode adecvate pentru pregătirea și crearea de materiale educaționale în formate alternative eficiente, în timp util și ușor de utilizat.

Proiectul este susținut de către Comisia Europeană prin programul Leonardi da Vinci parte a programului de Învățare pe tot parcursl Vieții (Life Long Learning).

RoboBraille în Educație (2011-2013)

Obiectivul general al proiectului este acela de a explora, compara și dezvolta utilizarea serviciului Robobraille, ca un instrument educațional pentru profesori și alte cadre didactice (specialiști în educația specială), care lucrează cu elevi cu deficiențe de vedere sau de citire (școli primare, școli vocaționale și profesionale și în învățământul superior).

Printr-o colaborare internațională, partenerii de proiect din Danemarca, Irlanda, Marea Britanie, Italia, Ungaria și Cipru vor explora și identifica avantajele didactice folosind serviciul în procesul de predare la elevii cu nevoi speciale. Profesioniștii au nevoie de adaptare a metodologiei de predare în vederea includeri noilor tehnologii informaționale și astfel, ajungând la o îmbunătățire a calității actului educațional. Parteneriatul și grupurile sale de lucru includ o gamă largă de expertiză - educatori, profesori, profesorii de educație specială, profesori universitari, cercetători, consultanți privați, împreună cu utilizatori - și va explora diferite moduri de servicii RoboBraille ce pot fi utilizate de către profesioniști pentru a sprijini elevii în educația lor. Provocarea majoră constă în stabilirea unui acces ușor la materiale educaționale de înaltă calitate, atât pentru elevii cu deficiențe de vedere sau de citire, dar și pentru profesorii lor. Prin urmare, prin parteneriatul stabilit se vor explora posibilitățile, se vor face sugestii și dezvolta practici în vederea depășirii provocărilor, sprijinind astfel punerea în aplicare a Declarației ONU a drepturilor persoanelor cu dizabilități în toate statele membre.

Obiectivul proiectului constă în colectarea și dezvoltarea de noi cunoștințe, referitoare la modul în care RoboBraille poate fi folosit pentru a sprijini educația elevilor cu dificultăți de citire sau cu deficiențe de vedere. Printr-o serie de ateliere de lucru, participanții la proiect își propun să dezvolte noi cunoștințe și practici, care pot fi implementate direct în sistemul de învățământ în Europa (i) sprijinind integrarea elevilor cu deficiențe de vedere în sistemul de învățământ de obișnuit, (ii), pentru a îmbunătăți calitatea educației pentru elevii cu deficiențe de vedere într-un mediu educațional obișnuit, și (iii) pentru a stabili cele mai bune practici cu privire la modul în care profesorii pot utiliza noile tehnologii informaționale, cum ar fi RoboBraille, pentru a îndeplini aceste obiective.

Rezultatul proiectului vor fi incluse în Cataologul de bune practici RoboBraille.

Proiectul este susținut de către Comisia Europeană prin programul Leonardi da Vinci parte a programului de Învățare pe tot parcursl Vieții (Life Long Learning).

RoboBraille în Europa Centrală (2012-2015)

Implementarea serviciului RoboBraille în Bulgaria, Ungaria și România. Proiectul este implementat în colaborare cu o rețea de organizații partenere din Bulgaria, Ungaria și România, precum și cu aprobarea guvernelor din aceste țări. Proiectul are următoarele obiective principale:

  1. Facilitarea incluziunii elevilor nevăzători și cu de vedere slabă în școlile obișnuite, în ciclul primar, prin asigurarea de material educativ adecvat,  disponibil în formate alternative, în timp util.
  2. Îmbunățirea calității învățământului secundar pentru nevăzători și cu vedere slabă, prin asigurarea de materiale didactice corespunzătoare, în formate alternative, astfel, deschizând calea pentru un număr tot mai mare de elevi cu deficiențe de vedere în vederea continuării studiilor.
  3. Suport în vederea dezvoltării de practici educaționale pentru elevii dislexici (1) rpin asigurarea materialului didactic în formate alternative, disponibil în diferite moduri, în timp util și costuri eficiente, și (2), prin dezvoltarea unui catalog de ​​bune practici pentru predarea la elevii dislexici.

Proiectul este sprijinit de un grant al fundației VELUX.

RoboBraille pentru Persoanele cu vedere slabă (2012-2014)

Obiectivul proiectului constă în acela de a explora modul în care tabletele pot fi folosite pentru a sprijini nevoile de lectură ale persoanelor cu deficiențe de vedere. Proiectul este împărțit în trei activități de dezvoltare distincte:

  1. Dezvoltarea unui cititor de cărți electronice care sprijină nevoile individuale ale persoanelor cu deficiențe de vedere în ceea ce privește mărirea, contrastul, fonturile, precum și culorile de fundal.
  2. Dezvoltarea unei soluții pentru redarea de conținut interactiv de pe tablă educațională la tabletele, într-o sală de clasă.
  3. Dezvoltarea unei aplicații pentru iOS și Android, cu informații, opinii, evaluări și studii de caz cu privire la aplicații care sunt potrivite si utile pentru persoanele cu deficiențe de vedere și dificultăți de citire.

Proiectul este sprijinit de un grant din partea Fundației Tryg.

Vocea Sintetică groenlandeză / RoboBraille Groenlanda (2013-2015)

Dezvoltarea unei voci sintetice groenlandeză reprezintă parte a unui proiect mai amplu realizat de Synscenter Refsnæs în colaborare cu parteneri-cheie în Groenlanda. Cu avize de la Guvernul Groenlandei și Asociația Municipiilor din Groenlanda, proiectul include trei livrări principale:

  1. Dezvoltarea unui sintetizator de vorbire groenlandeză, care va fi utilizat gratuit de toată persoanele care au nevoie. Sintetizatorul de voce va fi disponibil direct pentru utilizare in asociere cu o gamă largă de tehnologii IT bazate pe tehnologiile existente.
  2. Stabilirea unui echivalent groenlandez pentru cunoștințe IT Daneze, care sunt folosite de către elevii danezi și de către elevii cu nevoi speciale.
  3. Implementarea serviciilor RoboBraille în context groenlandez. RoboBraille este un serviciu gratuit prin care se pot converti materiale educaționale și alte materiale textuale  într-o gamă de formate alternative, inclusiv fișiere mp3, cărți Daisy, Braille și e-book-uri.

Proiectul este sprijinit de un grant al fundației VELUX.