Ministerstvo školstva Slovenskej republiky spustilo projekt RoboBraille

Lars Ballieu Christensen z programu RoboBraille Outreach na podujatí v Bratislave.

Dnes sa na úvodnom podujatí v Bratislave zahájil trojročný projekt RoboBraille. Stretnutie sa uskutočnilo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zúčastnili sa na ňom zástupcovia organizácií zdravotne postihnutých, rehabilitačných centier, vzdelávacích inštitúcií a vlády. Dr. Zuzana Kadlečíková, riaditeľka oddelenia špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania, vo svojom úvodnom prejave hovorila o dôležitosti zabezpečenia inkluzívneho vzdelávacieho prostredia pre študentov so špeciálnymi potrebami.

RoboBraille Outreach, dánska mimovládna organizácia, ktorá riadi projekt, bude spolupracovať so slovenskými partnermi pri lokalizácii služby RoboBraille do slovenského jazyka, poskytovať informácie všetkým príslušným zainteresovaným stranám a vykonávať sériu tréningových workshopov a seminárov pre učiteľov, študentov a ich príbuzných.

Projekt je financovaný nadáciou VELUX a plánuje sa uzavrieť v roku 2019.