Nový projekt prinesie RoboBraille do Českej a Slovenskej republiky

České a Slovenské vlajky

Na základe predbežného prieskumu v Českej republike a na Slovensku v roku 2015 nadácia VELUX schválila projektovú žiadosť spoločnosti RoboBraille Outreach. Trojročný projekt umožní spoločnosti RoboBraille Outreach a lokálnym partnerom lokalizovať RoboBraille do českého a slovenského jazyka, vyškoliť inštruktorov a a začať poskytovať službu konverzie dokumentov vo vzdelávacích inštitúciách, rehabilitačných centrách, združeniach a ďalších organizáciách zrakovo postihnutým používateľom a používateľom s poruchami čítania. Grant zahŕňa aj financovanie medzinárodnej konferencie naplánovanej na rok 2017.