E-learningový kurz RoboBraille

Vitajte v e-learningovom kurze RoboBraille. E-learningový kurz je navrhnutý tak, aby vás previedol cez službu RoboBraille. Tiež vás naučí, ako používať nástroj RoboBraille na konverziu rôznych dokumentov do alternatívnych formátov, ako sú zvukové knihy, e-knihy, digitálna zväčšená tlač a Braillovo písmo.

Slovenská verzia

Úvod do RoboBraille

Česká verzia

Úvod do RoboBraille

Anglická verzia

Modul 1: Úvod do e-learningového kurzu

Modul 2: Úvod do RoboBraille

Modul 3: Vytváranie jednoduchých súborov MP3

Modul 4: Konverzia neprístupných alebo zložitých dokumentov

Modul 5: Vytváranie jednoduchých e-kníh

Modul 6: Navrhovanie a vytváranie prístupných dokumentov

Modul 7: Vytváranie pokročilých e-kníh

Modul 8: Vytváranie kníh DAISY

Modul 9: Vytváranie textu v Braillovom písme