Gradivo

Obstaja mnogo virov s podatki o storitvi RoboBraille. Ti so: navodila za uporabo, brošure, akademske razprave, tehnični podatki, slikovno gradivo …

Gradivo se lahko ob pravilnem navajanju prosto uporablja, posreduje in uporabi kot učni pripomoček.